Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.
Misja Fundacji
Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno - Społeczne jest organizacją apolityczną, założoną w 2001r. W lipcu 2004r. Fundacja TE-S uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Celem Fundacji TE-S jest organizowanie i wspieranie edukacji, głównie w zakresie ekonomiczno-społecznym, promowanie przedsiębiorczości w społeczeństwie, inicjowanie angażowania się biznesu w instytucje publiczne i społeczne, propagowanie znajomości ekonomicznych mechanizmów rynkowych; promowanie osiągnięć społeczno-gospodarczych Polski w kraju i za granicą oraz działanie na rzecz trwałego i twórczego włączenia Polski w główne nurty rozwojowe gospodarki światowej; wspieranie instytucji publicznych i społecznych służące zachowaniu dziedzictwa narodowego.
Fundacja TE-S regularnie współpracuje z Towarzystwem Ekonomistów Polskich przy organizowaniu tematycznych dyskusji panelowych, na które zaprasza wybitnych specjalistów z różnych dziedzin gospodarki, z środowisk akademickich, przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz samorządowych. TE-S opiera swoja działalność na pracy społecznej członków – ekspertów o uznanym autorytecie, gotowych do bezinteresownej służby dla społeczeństwa, promowania profesjonalizmu i wysokich wymagań etycznych w handlu, przemyśle, wolnych zawodach i przedsięwzięciach prywatnych.