Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.

Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne:

ul. Kolady 3,
02-691 Warszawa,

tel: 022 201 90 94
fax: 022 349 28 12
biuro@te-s.org.pl
www.te-s.org.pl


Dane rejestracyjne:

ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa,

Fundacja zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000095870

Regon: 017513108

NIP: 534-21-93-163