Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.
 • prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz

  Profesor SGH w Katedrze Ekonomii, dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego, członek rady naukowej Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Absolwentka SGPiS, obecnie SGH. Przez całe zawodowe życie związana z macierzysta uczelnią. Zainteresowania naukowe Elżbiety Adamowicz koncentrują się na problemach makroekonomicznych, w szczególności polityce makroekonomicznej i koniunkturze gospodarczej. Koordynuje badania koniunktury gospodarczej metodą testu, pozwalające na bieżące monitorowanie dynamiki działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki tym badaniom utworzono unikalną bazę danych, opisujących przebieg transformacji gospodarczej w kraju.

Adamowicz
 • dr Jarosław Bauc

  Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Windsor w Ontario w Kanadzie. Odbył staże w London School of Economics oraz w Wirtschafts-Universitat Wien.
  Od 1982 roku pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1992 -1997 był doradcą i menedżerem projektów w Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Od roku 1996 pracował jako doradca USAID w Ministerstwie Finansów Mongolii, Ministerstwie Finansów Rumunii oraz Gruzji. W okresie od 1998 do 2000 roku był Sekretarzem Stanu i Pierwszym Zastępcą Ministra Finansów w Ministerstwie Finansów RP. W tym czasie został również Przedstawicielem Rady Ministrów w Radzie Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim. W latach 2000 - 2001 był Ministrem Finansów w Rządzie RP. W styczniu 2002 roku został powołany na Prezesa Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec Emerytura S.A. Od 2004 roku do stycznia 2006 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec S.A. oraz Skarbiec Asset Management Holding S.A. Od 1 lutego 2006 roku do 3 lipca 2007 roku był Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Polkomtel S.A.
  13 maja 2008 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Polkomtel S.A.  
  Jarosław Bauc jest żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się muzyką klasyczną, sportem i turystyką.

Bauc
 • Jerzy Mańkowski
  Ukończył Uniwersytet FNDP Namur Belgia: Wydział Ekonometrii. Cambridge University (UK) Research u Prof. Richarda Stone. Główny udziałowiec Global sp. z o.o. Właściciel Pałacu w Brodnicy Śremskiej (w sieć ILA-Chateau). Były Prezes holdingu Eds-Pl (grupa Tractebel, obecnie Suez) działającą w sektorze energetycznym i ochrony środowiska. Pracował 22 lata w Afryce Zachodniej w sektorze naftowym (Petrofina), minerałów strategicznych (Leotemp International.USA), biura projektów grupy Tractebel (Kongo, Nigeria, Kamerun, Ghana).  Stypendysta British Council. Członek Rady Programowej Towarzystwa Ekonomiczno Społecznego. Członek Fundacji Polska w Europie i Instytutu Thomas More.
Mankowski
 • dr Andrzej Olechowski

  Doradca Central Europe Trust Polska; Dyrektor Studium Generale Europa; Przewodniczący Stowarzyszenia Obywatele dla Rzeczypospolitej. Były minister Finansów (1992) i Spraw Zagranicznych (1993-95). Kandydat w wyborach Prezydenta RP (2000). Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Uczestnik inicjatyw obywatelskich i charytatywnych, m.in.: Międzynarodowego Centrum Rozwoju Demokracji, Centrum Promocji Kobiet, Instytutu Studiów Wschodnich, Klubu Wschodniego, Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Działalność dydaktyczna: wykładowca w Uniwersytecie Jagiellońskim i w Collegium Civitas. Funkcje pełnione w przeszłości w sektorze publicznym: doradca ds. gospodarczych prezydenta Lecha Wałęsy, starszy doradca EBOiR, sekretarz stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, pierwszy zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego, ekonomista w Banku Światowym i UNCTAD. Członek komitetów doradczych: Goldman Sachs, Creditanstalt, Banca Nazionale del Lavoro, International Finance Corporation, The Newmarket. Działalność naukowa i dydaktyczna: dr ekonomii (SGPiS, 1997), kierownik zakładu w Instytucie Koniunktur i Cen (1978-82), wykładowca w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, autor szeregu publikacji na temat handlu międzynarodowego i polityki zagranicznej.

Olechowski
 • Jarosław Roszkowski

  Od 2001 roku pełni funkcję dyrektora generalnego Crowley Data Poland, operatora sieci bezprzewodowej transmisji danych. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, ukończył także studia zarządzania kryzysem w USA - uzyskując certyfikat FBI oraz studia menedżerskie w Essen - uzyskując dyplom TUV. Od 1975 roku związany z PLL LOT, na stanowiskach menedżerskich. Był odpowiedzialny m.in. za politykę HR LOTu, planowanie strategiczne, pion handlowy oraz pion połączeń. Jako członek formalnego zespołu rozwojowego brał udział w opracowaniu nowego systemu zarządzania w PLL LOT. Reprezentował także PLL LOT w zespole negocjacyjnym podczas rozmów z Parlamentem w .sprawie regulacji ustawowej lotnictwa. Od roku 1990 do 1994 - jako członek Polskiej Rady Lotnictwa pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Transportu. W 1994 roku objął stanowisko dyrektora placówki PLL LOT w Finlandii, wcześniej zarządzał także placówkami w Wiedniu i Hamburgu. W 1998 roku powołany został na Prezesa LOT Auto Services. Funkcję dyrektora operacji lotniczych firmy PLL LOT objął w 2000 roku. W trakcie swojej kariery zawodowej był członkiem rad nadzorczych m.in. Casinos Poland, Rohlig Poland, KN Air Cargo, EuroLOT SA, Elektrociepłowni Piaseczno. Włada językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim. W wolnych chwilach gra w golfa, jeździ na rowerze i czyta.

Roszkowski
 • Piotr Wierzbowski

  Od 2008 roku zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych odpowiedzialny za przygotowanie procedur i wdrożenie programów RPO (regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego). Do zagospodarowania w ramach programu na lata 2008 – 2012 jest kwota 1,8 miliarda Euro. W latach 2006-2007 doradca Hispanica Polska Sp. z o.o. odpowiedzialny za pozyskiwanie nieruchomości inwestycyjnych, due delligance proponowanych kontraktów developerskich w tym szczegółowe budżetowanie i monitoring zatwierdzonych do realizacji projektów inwestycyjnych, poszukiwanie środków wsparcia inwestycji z funduszy UE. Pracował także w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, gdzie był odpowiedzialny za opiniowanie dokumentów akcesyjnych do UE w zakresie finansowym, analizy feasibility study i finansowe nowo tworzonych spółek z kapitałem zagranicznym  na majątku AWRSP, tworzenie planu finansowego Agencji, współpracę przy projekcie technicznym oraz uruchamianiu informatycznego systemu zarządzania finansowego AWRSP. Włada językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.

 

Wierzbowski
 • Jacek Galinowski

  Jest specjalistą w dziedzinie zarządzania, organizacji i rozwoju biznesu, planowania strategicznego oraz marketingu, sprzedaży i negocjacji w sektorze lotniczym, IT, telekomunikacyjnym oraz inkubacji start-up’ów i zarządzania inwestycjami venture capital. Prezes i wiceprezes spółek branży lotniczej, energetycznej i medialnej. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej w zakresie studiów organizacji zarządzania oraz studiów zarządzania systemami jakości. Był dyrektorem handlowym PLL LOT, dyrektorem Biura Marketingu oraz dyrektorem Centrum Operacyjnego LOTu narodowego przewoźnika. Pełnił funkcje przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek lotniczych, turystycznych i usług lotniskowych (m. in. Centralwings, Airtours, Usługi Lotniskowe w Szczecinie). Był dyrektorem przedstawicielstwa PLL LOT na Austrię. Pełnił funkcje Prezesa Zarządu Fundacji Towarzystwo Ekonomiczno – Społeczne.
Wierzbowski
 • Halina Janiszewska
 
   
Byli członkowie Rady Fundacji  
 • prof. dr hab Wacław Wilczyński

  urodził się w 1923r., zmarł w 2008r. Pochodził z Wolnego Miasta Gdańska. W czasie wojny był żołnierzem Armii Krajowej. Ukończył Akademię Handlową w Poznaniu. Już w latach 50. publikował teksty ,rewizjonistyczne" w stosunku do funkcjonującego systemu ekonomicznego. W latach 1968-1970 wykładał na katolickim uniwersytecie w Leuven (Belgia). Na przełomie lat 70. i 80. był konsultantem w pierwszym zespole reformatorskim Leszka Balcerowicza. Był członkiem Rady Ekonomicznej przy rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Od roku 1993 do 1997 stał na czele Rady Ekonomicznej przy prezesie Narodowego Banku Polskiego.

 Wilczynski