Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.

OGŁOSZENIE

Zamówienie nr NZ/01/06/2012

 

Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne ogłasza postępowanie w sprawie wyłonienia podmiotu świadczącego usługi przeprowadzenia audytu Projektu „Fabryka Innowacji” w związku
z realizacją przez Zamawiającego Projektu w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej, osi priorytetowej 3: Kapitał dla innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

 

Warszawa, 02 lipca  2012r.

 

DO POBRANIA:

1. zapytanie ofertowe nr NZ/01/06/2012

2. wzór umowy do zamówienia nr NZ/01/06/2012

3. formularz ofertowy do zamówienia nr NZ/01/06/2012

4. Informacja o ofertach

5. Informacja o wyborze oferty audytu