Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.
„Sto dni rządu Donalda Tuska”
Dyskusja odbyła się 3 marca 2008r. w pałacu Staszica w Warszawie.
"Finanse publiczne w Polsce – hamulec rozwoju"
Dyskusja odbyła się 29 maja 2007r. w pałacu Staszica w Warszawie.
"Co się dzieje z rynkiem pracy w Polsce"
Dyskusja odbyła się 27 marca 2007r. w pałacyku „Ermitaż” w Warszawie.
"Czym grozi nam wszystkim kolejny budżet?"
Dyskusja odbyła się 18 października 2006r. w pałacyku „Ermitaż” w Warszawie.
"Bariery wykorzystania funduszy unijnych"
Dyskusja odbyła się 8 maja 2006r. w pałacu Staszica w Warszawie.
"Podatki a wydatki: U nas i u sąsiadów"
Dyskusja odbyła się 7 marca 2005r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
"Bezpieczny Mobilny Podpis Elektroniczny"
Konferencja odbyła się 8 marca 2005r. w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie.
"Targi Kont Studenckich"
Targi odbyły się 15-16 marca 2005r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Debata Gospodarcza pt. "Inwestycje i Przedsiębiorczość Na Mazowszu"
Debata odbyła się 30 maja 2005r. w Centrum Multimedialnym FOKSAL w Warszawie.
"Regulator - kompetencja i efektywność na drodze do konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego"
Dyskusja odbyła się 16 sierpnia 2005r. w hotelu Sheraton w Warszawie.
"Prywatyzacja infrastruktury – możliwości i polska praktyka"
Dyskusja odbyła się 9 grudnia 2004r. w pałacu Staszica w Warszawie.
"Co zmieniła akcesja?"
Dyskusja odbyła się 28 września 2004r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
"Gospodarka z rządem i bez rządu. Co pewne? Co prawdopodobne? Jakie pułapki?"
Dyskusja odbyła się 6 lipca 2004r. w pałacyku Ermitaż w Warszawie.
"Dni Forexu"
Konferencja odbyła się 11-12 maja 2004r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
"Scenariusze rozwoju gospodarki w perspektywie przyszłych wyborów parlamentarnych"
Dyskusja odbyła się 16 lutego 2004r. w pałacyku Ermitaż w Warszawie.
"Społeczeństwo informacyjne w Polsce – perspektywy"
Konferencja odbyła się 9 grudnia 2003r. w Hotelu Nowotel Centrum w Warszawie.
"Zagrożenia dla równowagi gospodarczej i stabilnego wzrostu gospodarczego"
Dyskusja odbyła się 7 października 2003r. w pałacyku Ermitaż w Warszawie.
"Podatki - Redystrybucja - Wzrost"
Dyskusja odbyła się 13 maja 2003r. w pałacyku Ermitaż w Warszawie.
„Polska gospodarka. Stan i perspektywy”
Dyskusja odbyła się 18 marca 2003r. w pałacyku Ermitaż w Warszawie.
„Wyzwania, możliwości i problemy, jakie stwarza polskiej gospodarce bliskie członkostwo w Unii Europejskiej”
Dyskusja odbyła się 10 grudnia 2002r. w pałacyku Ermitaż w Warszawie.
„Strategia i polityka Rządu – ile szans, ile zagrożeń”
Dyskusja odbyła się 25 września 2002r. w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie.
„Jaka polityka gospodarcza? Drogi poprawy koniunktury”
Dyskusja odbyła się 9 lipca 2002r. w Hotelu Grand w Warszawie.
„Rządowy Program – Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca, a potrzey gospodarki.”
Dyskusja odbyła się 10 maja 2002r. w Hotelu Grand w Warszawie.
"Stagnacja? Demonopolizacja? Konsolidacja? Polska droga do wolnego rynku telekomunikacyjnego"
Dyskusja odbyła się 24 kwietnia 2002r. w sali Kolumnowej w Sejmie RP.
„Perspektywy gospodarki polskiej w latach 2002-2004 w świetle budżetu na rok bieżący.”
Dyskusja odbyła się 14 stycznia 2002r. w pałacyku Ermitaż w Warszawie.
"O gospodarce - dobrze czy źle"
Dyskusja odbyła się 2 sierpnia 2001r. w pałacyku Ermitaż w Warszawie.