Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.
Dyskusja, zorganizowana wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, odbyła się 10 grudnia 2002r. w pałacyku Ermitaż w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
W dyskusji uczestniczyli:
  • amb. Jan Kułakowski (b. Pełnomocnik rządu RP do spraw negocjacji z Komisją Europejską),
  • prof. dr hab. Dariusz Rosati (Szkoła Główna Handlowa, Członek Rady Polityki Pieniężnej),
  • dr Krzysztof Rybiński (Główny Ekonomista Banku BPH-PBK),
  • Jacek Szymanderski (Dyrektor Agencji Rozwoju Komunalnego).
Moderatorem był prof. dr hab. Jan Winiecki (Uniwersytet Europejski-Viadrina we Frankfurcie n. O.)