Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.
Działalność fundacji
Fundacja TE-S opiera swoja działalność na pracy społecznej członków - ekspertów o uznanym autorytecie, gotowych do bezinteresownej służby dla społeczeństwa, promowania profesjonalizmu i wysokich wymagań etycznych w handlu, przemyśle, wolnych zawodach i przedsięwzięciach prywatnych.

Członkowie Fundacji TE-S uczestniczą w działalności gremiów opiniotwórczych w zakresie polityki gospodarczej, wspierają inicjatywy ekonomiczne (członkostwo Polski w Unii Europejskiej), prowadzą działania na rzecz inicjatyw wspierających rozwój gospodarki rynkowej.

Fundacja TE-S regularnie współpracuje z Towarzystwem Ekonomistów Polskich przy organizowaniu tematycznych dyskusji panelowych, na które zaprasza wybitnych specjalistów z różnych dziedzin gospodarki, z środowisk akademickich, przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz samorządowych.