Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.
Celem Fabryki Innowacji jest wspieranie innowacyjnych inicjatyw i ułatwianie ich realizacji.

Głównym problemem, przed jakim stają powstające firmy, jest zapewnienie im finansowania na wczesnym etapie rozwoju, praktycznie na etapie pomysłu. Zjawisko to potęgowane jest w okresach kryzysów finansowych i zwiększonej awersji do ryzyka.

W czasach „ostrożnego” finansowania na rynkach kapitałowych w nowe przedsięwzięcia, szczególnie typu start-up, inwestorzy ograniczają ryzyko chętniej wchodzą kapitałowo w stabilne biznesy niż uruchamiają większe strumienie gotówki dla nowych przedsięwzięć na etapie początkowym. W rezultacie, za mało jest na rynku podmiotów, które są w stanie zainwestować w pomysł (stosunkowo małe środki, ale duże ryzyko i konieczność posiadania wyspecjalizowanej wiedzy).

Pozostają środki własne pomysłodawców. Ale inwestowanie na tak wczesnym etapie kilkudziesięciu tysięcy złotych bardzo często wykracza poza ich możliwości. Wiele więc doskonałych pomysłów nie zostaje wdrożonych, a wielu utalentowanych ludzi podejmuje prace dla międzynarodowych korporacji, nie mając środków, żeby zrealizować własne marzenia i pracować dla siebie.

Fabryka Innowacji chce wypełnić tę lukę. Chcemy pomagać pomysłodawcom już na etapie przekształcenia autorskiego pomysłu w profesjonalnie przygotowany Biznes Plan wraz z ekspertyzami technologicznymi, analizą wykonalności, analizą finansową, analizą ryzyka, szczegółowym planem wytworzenia produktu czy usługi i -ewentualnie w dalszej fazie - badaniami rynku, planem marketingowym, planem sprzedaży i uruchomieniem komercyjnym firmy wraz z pomocą prawną i inwestycją kapitałową. W dalszej kolejności, jeśli pomysł sie rozwija, pomagamy znaleźć inwestorów lub wejść na rynki kapitałowe (np: NewConnect) wychodząc w ten sposób kapitałowo z firmy i inwestując wypracowany zysk w nowe pomysły.