Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.

Zakończenie postępowania nr NZ/01/03/2012.

Na podstawie pkt. 6.11 Komisja Zakupowa zadecydowała o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Informacja o złożonych ofertach w załączniku.

OGŁOSZENIE

Zamówienie nr NZ/01/03/2012

 

Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne ogłasza postępowanie w sprawie wyłonienia podmiotu świadczącego usługi przeprowadzenia audytu Projektu „Fabryka Innowacji” w związku
z realizacją przez Zamawiającego Projektu w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej, osi priorytetowej 3: Kapitał dla innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

 

Warszawa, 24 maja 2012r.

 

 

02_1.NZ_01_03_2012_zał 1 Zapytanie_ofertowe

02_2.NZ_01_03_2012_ zal 2 Wzor_umowy

02_3.NZ_01_03_2012_ zal 3 formularz ofertowy
Postępowanie zakupowe Z/01/01/2011
Informacja o zakończeniu i wynikach postępowania zakupowego w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia na dyrektora ds. inwestycji na potrzebę realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.
Postępowanie zakupowe Z/01/01/2011
Informacja o ilości złożonych ofert i kryteriach podanych w poszczególnych ofertach złożonych przez Oferentów w postępowaniu zakupowym w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia na dyrektora ds. inwestycji na potrzebę realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.
Postępowanie zakupowe Z/01/01/2011
Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne ogłasza postępowanie zakupowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia na dyrektora ds. inwestycji na potrzebę realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.
Postępowanie zakupowe Z/02/11/2010
Informacja o zakończeniu i wynikach postępowania zakupowego dotyczącego świadczenia usług badań rynku na potrzebę realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.
Postępowanie zakupowe Z/01/11/2010
Informacja o zakończeniu i wynikach postępowania zakupowego dotyczącego świadczenia usług doradztwa biznesowego oraz wyceny know-how i przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) na potrzebę realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.
Postępowanie zakupowe Z/01/11/2010
Informacja o ilości złożonych ofert i kryteriach podanych w poszczególnych ofertach złożonych przez Oferentów w postępowaniu zakupowym dotyczącym zamówienia usług doradztwa biznesowego oraz wyceny know-how i przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) na potrzebę realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.
Postępowanie zakupowe Z/02/11/2010
Informacja o ilości złożonych ofert i kryteriach podanych w poszczególnych ofertach złożonych przez Oferentów w postępowaniu zakupowym dotyczącym zamówienia usług badań rynku na potrzebę realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.
Postępowanie zakupowe Z/01/11/2010
Ogłoszenie o zmianie Zapytania ofertowego Z/01/11/2010 - przedłużenie terminu składania ofert.
Postępowanie zakupowe Z/02/11/2010
Ogłoszenie o zmianie Zapytania ofertowego Z/02/11/2010.
Postępowanie zakupowe Z/01/11/2010
Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne ogłasza postępowanie zakupowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia na usługi doradztwa biznesowego oraz wyceny know-how i przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) na potrzebę realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.
Postępowanie zakupowe Z/02/11/2010
Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne ogłasza postępowanie zakupowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia na usługi badania rynku na potrzebę realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.
Postępowanie zakupowe NZ/05/06/2010
Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup „materiałów promocyjnych – wizytówki kolorowe” w ramach projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.
Postępowanie zakupowe NZ/04/06/2010
Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.
Postępowanie zakupowe Z/01/06/2010
Informacja o zakończeniu i wynikach postępowania zakupowego dotyczącego usług szkoleniowych z zakresu Kapitał Ludzki / Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR) na potrzebę realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.
Postępowanie zakupowe Z/01/06/2010
Informacja o ilości złożonych ofert i kryteriach podanych w poszczególnych ofertach złożonych przez Oferentów w postępowaniu zakupowym dotyczącym usług szkoleniowych z zakresu Kapitał Ludzki / Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR) na potrzebę realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.