Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.

Zakończenie postępowania nr NZ/01/03/2012.

Na podstawie pkt. 6.11 Komisja Zakupowa zadecydowała o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Informacja o złożonych ofertach w załączniku.

OGŁOSZENIE

Zamówienie nr NZ/01/03/2012

 

Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne ogłasza postępowanie w sprawie wyłonienia podmiotu świadczącego usługi przeprowadzenia audytu Projektu „Fabryka Innowacji” w związku
z realizacją przez Zamawiającego Projektu w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej, osi priorytetowej 3: Kapitał dla innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

 

Warszawa, 24 maja 2012r.

 

 

02_1.NZ_01_03_2012_zał 1 Zapytanie_ofertowe

02_2.NZ_01_03_2012_ zal 2 Wzor_umowy

02_3.NZ_01_03_2012_ zal 3 formularz ofertowy