Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.
Warszawa, 24 czerwca 2010 r.
 
 
OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.

 

Dokumentacja zamówienia nr NZ/04/06/2010:

Zapytanie o cenę
Formularz ofertowy