Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.
Warszawa, dnia 15 lutego 2011 r.


Informacja o zakończeniu i wynikach postępowania zakupowego
dotyczącego zamówienia na dyrektora ds. inwestycji
na potrzebę realizacji projektu „Fabryka Innowacji”.
Nr Z/01/01/2010


Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne informuje, że Komisja Zakupowa dokonała weryfikacji złożonych ofert i spośród ofert ważnie złożonych, podlegających ocenie Komisji, wskazała Zarządowi Fundacji TE-S ofertę najkorzystniejszą.

Zarząd Fundacji TE-S dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Postępowanie zakończyło się zawarciem przez Zamawiającego umowy z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Wszystkim Oferentom Zamawiający serdecznie dziękuje za zainteresowanie zamówieniem i za złożenie oferty w postępowaniu.

Komisja Zakupowa.