Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.
Warszawa, dnia 7 grudnia 2010 r.


Informacja o ilości złożonych ofert i kryteriach podanych w poszczególnych ofertach złożonych przez Oferentów w postępowaniu zakupowym dotyczącym zamówienia usług doradztwa biznesowego oraz wyceny know-how i przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) na potrzebę realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.

 

Załącznik:

Informacja o złożonych ofertach (nr postępowania Z/01/11/2010).