Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.
Warszawa, 19 listopada 2010 r.


Ogłoszenie
o postępowaniu zakupowym
Nr Z/02/11/2010


Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne ogłasza postępowanie zakupowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia na usługi badania rynku w ramach realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.

Dokumentacja zamówienia nr Z/02/11/2010:
Zapytanie Ofertowe
Załącznik numer 1 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy;
Załącznik numer 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Ofertowy.