Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.

Targi odbyły się 15-16 marca 2005r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

„Targi Kont Studenckich” są innowacyjnym projektem adresowanym do studentów różnych kierunków warszawskich uczelni. Głównym założeniem targów jest atrakcyjna prezentacja pełnej oferty bankowej skierowanej do tego segmentu klientów.

Organizatorem projektu było Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne oraz Studenckie Koło Naukowe „Klub Inwestora” funkcjonujące przy Katedrze Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej.

„Targi Kont Studenckich” były odpowiedzią na oczekiwania studentów. Z doświadczenia TE-S i SKN KI wynika, że istnieje wśród nich duże zapotrzebowanie na projekt umożliwiający bezpośredni kontakt z bankami i łatwe porównanie ofert. Spośród 13.000 studentów SGH, część nie podjęło jeszcze decyzji o założeniu konta lub myśli o jego zmianie. Wśród nich znajduje się ponad 1.000 studentów pierwszego roku, którzy w większości taką decyzję podejmują na początku roku. Z kolei studenci wyższych lat zaczynają myśleć o własnym mieszkaniu oraz rozpoczęciu działalności gospodarczej. „Targi Kont Studenckich” stworzyły im szansę na zapoznanie się z rożnymi ofertami i efektywne ich porównanie. Banki dostały natomiast możliwość bezpośredniego dotarcia do dużej grupy potencjalnych klientów, jak i szczegółowego poznania rynku.

Dodatkowo, w czasie trwania Targów zaprezentowano studentom mechanizmy działające na rynku bankowym oraz pomysły na finansowanie własnej działalności gospodarczej lub zakupu mieszkania.

Część merytoryczną rozpoczął panel dyskusyjny dotyczący perspektyw rozwoju polskiej bankowości. Wzięli w nim udział znani i wybitni specjaliści, którzy przedstawili główne trendy zmian na rynku oraz oczekiwania dotyczące kierunku ewolucji usług bankowych. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Związku Banków Polskich wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej, przedstawiciele NBP, Deutsche Bank Polska SA.

Punktem kluczowym naszego projektu były targi, które odbyły się w dniach 15 i 16 marca 2005 roku na Auli Spadochronowej w gmachu Szkoły Głównej Handlowej.