Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.

Debata, zorganizowana przy współpracy z Izbą Gospodarczą Ziemi Mazowieckiej, odbyła się 30 maja 2005r. w Centrum Multimedialnym FOKSAL w Warszawie.

Problematyka dyskusji :

 • Firmy inwestycje w kleszczach biurokracji na Mazowszu i w Polsce?
 • Przejrzystość procedur jako wartość dodana w samorządzie terytorialnym i w firmie,
 • Rola inwestycji infrastrukturalnych w przyciąganiu inwestycji i swobodnego rozwoju firm na konkretnych przykładach,
 • Stan wykorzystania funduszy unijnych oraz przykłady barier dostępu,
 • Inwestycje infrastrukturalne oraz bezpośrednie inwestycje firm prywatnych na Mazowszu – plan i realizacja w latach 2001-2005,
 • Ważniejsze inwestycje infrastrukturalne w Warszawie i bariery jego dalszego rozwoju,
 • Bariery i szanse rozwoju inwestycji Mazowsza i Warszawy na lata 2006-2013,
 • Ocena współpracy izb gospodarczych z administracją lokalną Mazowsza.

Zaproszeni uczestnicy do debaty:

 • Robert Wyszyński (Prezes Fundacji Transparent Company, były Członek Zarządu Philip Morris Poland);
 • Krzysztof Debich (członek Rady Krajowej Platforma Obywatelska, b. Prezydent miasta Kutna );
 • Grażyna Gęsicka (Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PAPR);
 • Krzysztof Roszkowski (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego);
 • Michał Górski (Dyrektor Bałtyckiego Instytutu Gmin, realizator ponad 60 strategii rozwoju dla gmin i powiatów w Polsce, także na Mazowszu);
 • Jacek Bielecki (Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich).

Moderatorami byli: Andrzej Voigt (Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ziemi Mazowieckiej, b. Wiceprezes Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych) oraz Alicja Olechowska (Poseł RP).